Användarvillkor för Stugbasen

1. Allmänna villkor

1.1 Med “Stugbasen” menas www.stugbasen.com som ägs och drivs av Stugbasen AB (556681-5238).

1.2 Genom att använda tjänsterna på Stugbasen godkänner du våra användarvillkor och förbinder dig att följa dem. Om du bryter mot våra användarvillkor har vi rätten att radera eventuella annonser utan att ge ut någon form av ersättning.

1.3 Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra våra användarvillkor på eget initiativ. Du bör regelbundet besöka https://www.stugbasen.com/terms för att se eventuella förändringar som kan påverka dig i den senaste versionen av Användarvillkoren.

1.4 För att ingå ett avtal om Stugbasens tjänster måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande.

1.5 Vi förbehåller oss rätten att neka användare våra tjänster om de tidigare har brutit mot våra användarvillkor.

1.6 Stugbasen erbjuder endast annonsplats och sköter därför ingen bokning eller förmedling. Vi ansvarar inte för annonsers utseende eller antalet annonssvar som tillfaller annonsen.

1.7 Du som användare åtar dig att hålla Stugbasen skadelöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av att du som användare agerat i strid med dessa Användarvillkor, gällande lag eller tredje parts rättigheter.

1.8 Besökare och användare ger sitt medgivande till användandet av cookies (används av de flesta hemsidor och är användarpreferenser som lagras lokalt på din dator).

2. Annonsinnehåll

2.1 Samtliga uppgifter som uthyraren anger måste vara korrekta och ge en sanningsenlig och aktuell uppfattning om bostaden. Detta gäller exempelvis information om inventarier och bostadens standard. Informationen får endast avse en bostad. Uthyraren är personligen ansvarig för innehållet i sin annons.

2.2 Stugbasen kan ej hållas ansvariga för en annons innehåll om uthyraren bryter mot 2.1.

2.3 Om det framkommer information om att dom eller tvistelösningsbeslut har fattats mot en uthyrare kontaktas uthyraren av Stugbasen. Vid mindre felaktigheter ombeds uthyraren att omedelbart ändra uppgifterna i annonsen. Vid stora felaktigheter har Stugbasen rätten att radera annonsen omedelbart, ersättning för annonskostnader kommer ej att betalas tillbaka ut eftersom annonsören brutit mot annonsvillkor 2.1.

2.4 Det åligger annonsören att själv vara aktiv och uppdatera text och bilder i sin annons så att annonsen förblir aktuell och enkel att hitta vid olika sökningar. Ändringar skall ske i befintlig annons och ej genom insättning av ny annons.

2.5 Bostaden som annonseras ut måste vara belägen i Sverige.

2.6 Uthyraren lovar att ej publicera någon annans material på Stugbasen, t.ex. bilder som ej är uthyrarens egna, utan att ha fått tillåtelse av ägaren.

2.7 Uthyraren måste själv äga det hyresobjekt som annonseras ut, alternativt vara ombedd av ägaren att annonsera ut bostaden på Stugbasen.

3. Betalning och publicering av annons

3.1 Priset för annonsering är 299kr per år, alla nya kunder får testa tjänsten gratis i 10 dagar. Stugbasen tar ingen provision på uthyrningen.

3.2 Betalning ska ske på bankgiro 5782-6471 senast 10 dagar efter att annonsen har blivit publicerad. Vid sen inbetalning debiteras lagstadgad påminnelseavgift på 50 kr.

3.3 Annonsen publiceras normalt inom 24 timmar under vardagar. Under helgdagar och röda dagar kan det ta längre tid. Det är ingen ångerrätt på annonser som publicerats då annonser på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.

3.4 Vid inbetalning till bankgiro skall annonsnummer anges som referens.

3.5 Delar av annonsperioden kan ej sparas och användas vid något senare tillfälle. Även om uthyraren väljer att av-aktivera sin annons fortsätter annonsperioden.

3.6 När betald annonsperiod gått ut döljs annonsen efter 3 dagar om betalning för ny annonsperiod ej kommit in. Förnyelse av annonsperiod kan ske tidigast 30 dagar i förväg. Om din betalning kommer in tidigare tolkar vi det som att du önskar en ny annonsperiod fr.o.m. dagens datum istället.

3.7 Tillval kan beställas i samband med ny annonsperiod eller under pågående annonsperiod. Tillvalen följer alltid annonsens period och gäller från och med beställning till och med att annonsperioden går ut eller förnyas med nytt år. När betalning för ny annonsperiod kommer in aktiveras eller av-aktiveras tillval utifrån det belopp som betalats.

4. Underhåll av tjänst

4.1 Stugbasen har rätt att göra uppdateringar och ändra i tjänsten under pågående annonsperiod så t.ex. utseende, innehåll och sökfunktioner. Eventuella prisändringar träder i kraft vid köp av ny annonsperiod och kan inte debiteras under pågående annonsperiod.

4.2 Stugbasen ansvarar för att sidan är i drift och har en tillgänglighet i linje med branschen, med undantag av tid som åtgår för uppgraderingar och reparation av Stugbasen.

4.3 För driftstörningar/sabotage orsakad av tredje part, t.ex. driftstörning hos webbhotell / e-post leverantör eller hacker attack, kan Stugbasen ej ansvara.

4.4 Uthyraren ansvarar själv för att ange korrekta kontaktuppgifter i sin annons. Stugbasen ansvarar inte för uteblivna eller fördröjda annonssvar.

5. Uthyrning

5.1 Uthyraren ansvarar själv för uthyrningen av sin egen bostad.

Senaste uppdateringen av dokumentet gjordes 2015-11-26